Metodická edice Hudba v současné škole

Hlavním záměrem k tvorbě metodické edice Hudba v současné škole byla a je dlouhodobá snaha soustavně seznamovat učitele hudební výchovy všech školských stupňů s efektivními metodickými postupy a inspirovat je k vlastní pedagogické tvořivosti. Proto je veškerý hudební a slovesný repertoár ve všech publikacích vybaven kompletní metodikou se zohledněním dispozic dětí a žáků. Jednotlivé díly obsahují nejen funkční výběr repertoáru k rozšíření nabídky učebnic hudební výchovy, ale též podrobně zpracovanou metodickou nabídku postupné náročnosti úkolů, směřující k přirozenému propojení zážitků, činností a poznatků dětí v práci s hudebním dílem.

Obsahem metodických publikací je bohatý repertoár říkadel, hádanek, rozpočítadel, pranostik, lidových i umělých písní, tanečních a pohybových her s pravidly včetně klavírních miniatur s inspirací k pedagogicky řízenému poslechu hudby. Témata jednotlivých publikací jsou rozmanitá, například příroda a zvířata v ročních dobách, počasí, zdravá strava, lidské tělo, hudební nástroje, dopravní prostředky, veselé počítání, strašidla a čarování, světadíly, čerti, Vánoce, Velikonoce, pohádky, řemesla a další. Základní repertoár je metodicky zaměřen na rytmizaci a melodizaci, pěstování artikulačních a řečových dovedností, expresivní rytmickou deklamaci i navazující pohybové, instrumentální, dramatické a výtvarné činnosti. Většina tematických hudebních celků obsahuje grafické party pro hru na hudební nástroje i nejrůznější ozvučené předměty. Kromě toho též metodiku originálního využití prádlové gumy či netkané textilie, které jsou motivační rekvizitou pro pohybové a taneční činnosti dětí nejen ve školních podmínkách, ale zejména při veřejných vystoupeních.

Metodickým příkladům v každé publikaci předchází stručná přednáška na aktuální didaktické téma.  Jednotlivé přednášky poskytují soubor oborových a metodických poznatků, jsou určitou aktualizací hudebně výchovné problematiky a lze je považovat za dílčí kapitoly nové didaktiky hudební výchovy.

Součástí všech metodických publikací jsou drobné, převážně dětské kresby, které výstižně doplňují tematický repertoár. Nejsou jen pouhými ilustracemi.  Mohou být účinnou motivací k hudebním úkolům, omalovánkou, odměnou za aktivitu, podnětem k poznávání a zpěvu písní podle obrázku, či příležitostí k hledání hudebního písma, které je ve většině obrázků vtipně ukryto.

Zobrazen 1. – 16. z 46 výsledků