Lidské tělo v pohybu s hudbou

80 

Metodická publikace obsahuje různě náročné aktivity, je vhodná pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ a pedagogy ZUŠ.

Příklady využití hudebních a pohybových her k seznámení s částmi lidského těla a jejich funkcemi; motivační informace, tematické ověřovací úkoly, grafické party, rytmické hry aj.

Přednáška: Význam hrubé a jemné motoriky. Senzomotorické učení.

82 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Lidské tělo v pohybu s hudbou.
Hradec Králové: Tandem, 2016, 52 s. ISBN 978-80-86901-37-4.

Metodická publikace vhodná pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ. Výchozím poznávacím repertoárem jsou veselé říkanky, hádanky, písně, pohybové a taneční hry o různých částech lidského těla včetně jejich funkcí. Záměrem je probudit v dětech zájem o získávání nových poznatků, využít příležitost k rozšíření slovní zásoby osvojením nových slov a jejich významů. Každá hudební kapitola má v úvodu k dané části těla motivační informace – například zajímavé podstatné údaje, přísloví, verše, hádanky a tematické ověřovací úkoly. V repertoárové nabídce jsou představeny ruce, nohy, klouby, zuby či vlasy. Dále též smyslové orgány oči, uši, nos, jazyk a prsty formou hudebních her s rytmizovanou řečí, zpěvem, hudebními nástroji, znějícími předměty a pohybem. Texty říkadel, veselých hádanek a písní zohledňují logopedickou prevenci, rozvoj techniky a expresivity řeči, podporují senzomotorické učení. Tematický repertoár je zaměřen na rozvíjení hrubé i jemné motoriky a pohybové koordinace celého těla všemi druhy pohybového projevu s rytmizovanými říkadly a písněmi o lidském těle.

Přednáška: Význam hrubé a jemné motoriky. Senzomotorické učení.

Další informace

Hmotnost 80 g