Letem světem v pohybových hrách s hudbou

80 

Charakteristika všech světadílů, přírody, zvířat, podnebí, kultury, lidských zvyků a dovedností prostřednictvím tematických říkanek, hádanek a písní ve spojení s různými druhy pohybu, rekvizitami, rytmickou hrou na hudební nástroje a ozvučené předměty.

Motivační a tematické hry k získávání nových poznatků, rozšíření slovní zásoby o nová slova a jejich významy. Přednáška: Charakteristika hudebních her s pravidly

58 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Letem světem v pohybových hrách s hudbou.

Hradec Králové: Tandem, 2020, 52 s. ISBN 978-80-86901-71-8.

Hudebně pedagogická publikace pro učitele mateřských škol a 1. stupně základních škol je zaměřena na poznávání všech světadílů prostřednictvím pohybových her na cestování podle mapy světa s hudebními nástroji, s rytmizovanými hádankami, říkankami a písničkami. Cílem je probudit v dětech zájem o získávání nových poznatků, využít příležitost k rozšíření slovní zásoby osvojením nových slov a jejich významů. Tematický repertoár je hudebně i motivačně propojen se všemi druhy individuálního i skupinového pohybu, s využitím zvukomalebné hry na rytmické nástroje a ozvučené předměty. Součástí hudebních a pohybových her je využití znějících předmětů a motivačních rekvizit ke skupinové taneční improvizaci.

Přednáška: Význam hudebních her v rozvoji hudebnosti. Charakteristika hudebních her s pravidly: Hra na ozvěnu, Hra na zrcadlo, Hra na dialog, Hra na štafetu, Hra na rytmické domino, Hra na rondo, Hra na textaře melodií.

Další informace

Hmotnost 80 g