Čertovské dovádění 1. díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ a ZUŠ.

Říkanky, hádanky, zaříkávání, veselé popěvky, lidové i umělé písně o rozpustilých čertech.

Pohybové a taneční hry s pravidly, logopedie, rytmické nástroje, ozvučené předměty, rekvizity, grafické party, hry s rytmem, dynamikou, tempem, harmonií, hudební formou, tance sousedská, mazurka, valčík, polka, rock`n`roll, kánon.

Přednáška: Dřevěné rytmické nástroje v hudební výchově.

67 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Čertovské dovádění, 1. díl.
Hradec Králové: Tandem, 2010, 52 s. ISBN 80-86901-04-1.
(2. vyd. 2015, ISBN 978-80-86901-30-5)

Metodická publikace obsahuje příklady využití hudebních nástrojů a ozvučených předmětů ve spojení s rozpustilými říkankami, veselými hádankami, expresivním zaříkáváním, popěvky, lidovými i umělými písněmi o rozpustilých čertech. Inspirativní jsou pohybové hry s pravidly, rytmické hry se slovy, melodizace říkanek, příklady instrumentální zvukomalby, čertovsky motivované tance sousedská, mazurka, valčík, polka, rock`n`roll s rekvizitami, grafické party, hry s rytmem, dynamikou, tempem, harmonií, hudební formou, pantomimika.

Součástí publikace je přednáška o dřevěných rytmických nástrojích. Představuje nově vyvinutý instrumentář pro hudební výchovu v MŠ a ZŠ. Soubor vzájemně vyladěných dřevěných rytmických nástrojů je výtečnou pomůckou při zdokonalování jemné motoriky žáků, motivuje rozvoj jejich rytmického cítění a citu pro hudebně výrazové prostředky i jejich změny, osvědčuje se jako logopedická pomůcka či podpora expresivní mluvy žáků.

Přednáška: Dřevěné rytmické nástroje v hudební výchově. Ozvučná minidřívka. Dřevěná rytmická vejce. Dřevěné rytmické zátky. Drhlo. Řehtačka. Dřevěná káča.

Další informace

Hmotnost 80 g