Hudba a pohyb 1.díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. i 2. stupni ZŠ a ZUŠ.

Říkanky, písně, poslechové miniatury, pohybové hry s hudbou, scény z oper a baletů.

Využití všech druhů pohybu, poslech s orientací v hudební řeči prostřednictvím pohybu.

Přednáška: Hudba a pohyb ve škole.

80 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Hudba a pohyb, 1. díl.
Hradec Králové: Tandem, 1997, 1999, 2001, 2005, 56 s. ISBN 80-902662-4-X.
(5. vyd. 2008, ISBN 978-80-86901-4-X)

Metodická publikace obsahuje příklady hudebně pohybových situací k zážitkovému a poznávacímu využití v hudební výchově různých školských stupňů díky progresivní řadě různě náročných modelových příkladů, které umožňují učitelům zařazovat pohyb s hudbou podle dispozic dětí a žáků různého věku. V hudebně pohybových příkladech jsou využity lidové písně taneční, milostné, pracovní i vánoční koleda, veselé písně pro děti o dopravních prostředcích a expresivní zaklínadlo. Inspirativní jsou nejen hudebně pohybové hry s pravidly a rytmické hry se slovy, ale též klavírní miniatury k poslechu s orientací v hudební řeči a hudební formě prostřednictvím pohybu. K pohybové kreativitě žáků inspirují motivované příklady klíčových dějových scén z opery Rusalka a baletu pro děti Ferda Mravenec.

Přednáška: Hudba a pohyb ve škole. Význam hudebně pohybové výchovy. Soubor pohybových prvků. Vytváření zásoby pohybových prvků. Pohyb a hudební aktivity. Výběr učiva. Motivace pohybového projevu. Metodika pohybových činností.

Další informace

Hmotnost 80 g