Hudební pohádka 1. díl

80 

Publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v ZUŠ.

Hudební pohádky se zpěvem, poslechem, hrou na nástroje, pohybem a dramatizací.

Přednáška: O hudební pohádce. Charakteristika, vztah hudby a slova.

62 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Hudební pohádka, 1. díl.
Hradec Králové: Tandem, 1999, 2002, 2007, 56 s. ISBN 80-902808-1-1.
(4. vyd. 2014, ISBN 978-80-86901-29-9)

Metodická publikace nabízí inspiraci k poznávání hudebních pohádek s dětmi v zážitkové, pozná­vací a relaxační práci s hudbou, pohy­bem, výtvarnými a drama­tickými činnostmi. V motivovaných hudebních příkladech jsou pohádky ke zpěvu, scénické tvořivé hry s názvy pohádek, poslech hudební pohád­ky s kreslením podle hudby, veršovaný příběh se zvukomalbou hlasů zvířátek, veselý pohádkový děj naruby, pohádkový děj jako součást rozezpívání a další.  Součástí všech hudebních pohádek jsou metodické pokyny k navazujícím aktivitám dětí. Například využití slov­ní rytmizace, dialogického a štafetového zpěvu, zvukomalebné rytmické hry na hudební nástroje a ozvu­čené předměty, scénické dramatizace klíčových pohádkových situací, využití pantomimického a tanečního projevu včetně kostýmových doplňků a rekvizit.

Přednáška: O hudební pohádce. Charakteristika hudební pohádky. Vztah hudby a slova v hudební pohádce.

Další informace

Hmotnost 80 g