Vrabčáci zpěváci

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ a ZUŠ.

Říkanky, hádanky, pranostiky, přísloví, popěvky, písně, skladbička k poslechu o vrabcích.

Pohybové a taneční hry s pravidly v prostoru, rytmické nástroje, ozvučené předměty, výroba rekvizit, logopedické říkanky, prstová pantomimika, hra na tělo, scénický projev.

Přednáška: O vrabcích letem světem. Co víme o vrabcích. Vrabec v lidové moudrosti.

94 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Vrabčáci zpěváci.
Hradec Králové: Tandem, 2006, 2011, 56 s. ISBN 978-80-86901-00-9.
(3. vyd. 2016, ISBN 978-80-86901-95-4)

Publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v hudební nauce ZUŠ obsahuje inspiraci k využití hudebních a pohybových her s říkankami, hádankami, popěvky, písněmi a skladbičkami o vrabcích v návaznosti na mezipředmětové vztahy. Vrabci jsou ohroženým druhem. Jsou o nich dětské písně, veselé popěvky, lidová přísloví, pranostiky a metaforická rčení, hádanky i poslechové miniatury. Tematický repertoár je zaměřen na instrumentální, vokální a pohybové hry s využitím pantomimické hry s prsty, chůze, rytmické hry na tělo, pantomimiky a tanečních prostředků ve spojení s výtvarnou a dramatickou činností. Oblíbené jsou hrátky se slovními rytmy, logopedické říkanky, návod k přípravě kostýmových doplňků, zvukomalebné hry na objevitele zvuků. Záměrem je mezipředmětově využitelné propojení múzických aktivit a zajímavých poznatků o vrabcích.

Přednáška: O vrabcích letem světem. Co víme o vrabcích. Jak se vrabcům říká (odborná terminologie a lidová pojmenování, kosmopolitní slovník). Vrabec v lidové moudrosti (přísloví, přirovnání, pranostiky).

Další informace

Hmotnost 80 g