Zobcová flétna

80 

Počátky hry na zobcovou flétnu, péče o hudební nástroj, přednotové stádium, ovládání nástroje, technika tvoření tónu, motivační veršované texty, obrázky s hudebními znaky

68 motivačních her s dechem, prstokladem, prvním tónem, melodií ad., shrnutí poznatků

Přednáška: Zobcová flétna ve škole. Zobcová flétna a hudební aktivity dětí. Metodika hry.

68 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Zobcová flétna.
Hradec Králové: Tandem, 1999, 2000, 52 s. ISBN 80-86901-00-9.
(3. vyd. 2007, ISBN 978-80-86901-21-3)

Metodická publikace o počátcích hry na zobcovou flétnu představí nástroj v kapitole Malý životopis zobcové flétny, pokračují kapitoly Složení zobcové flétny a Jak pečovat o zobcovou flétnu s přehledem informací co jí škodí, jak se rozebírá, skládá a čistí. Všechny kapitoly publikace obsahují motivační text a shrnutí nejdůležitějších poznatků a pokynů s názvem Zapamatujte si! Metodickou inspirací pro komunikaci vyučujícího s žákem je 68 motivačních her bez flétny i s flétnou, které podporují vytvoření správných návyků ovládání nástroje s aktivizací sluchových zkušeností dětí a vnímáním prostředků hudební řeči. Tyto hry se dále týkají pokládání prstů na dírky, správného dýchání, her s flétnovou hlavicí a s prvním tónem, kreativních hrátek s melodií pro levou ruku, poté i pro ruku pravou až po hrátky s elementární vícehlasou souhrou a hrou melodií podle notového zápisu.

Přednáška: Zobcová flétna ve škole. Zobcová flétna a hudební aktivity dětí – zpěv, poslech, instrumentální hra, pohyb. Metodika hry na zobcovou flétnu.

Další informace

Hmotnost 80 g