Veselé počítání s hudbou a pohybem

80 

Hudební výchova pro 1. stupeň základních škol, ZUŠ a děti předškolního věku.

Tematický repertoár veselých říkadel, rozpočítadel, písní a pohybových her o tvarech číslic a číselných řadách, též se zábavnými početními úkoly, pohotovým sčítáním a odčítáním.

Pohyb s rytmizovanou řečí, zpěvem, rekvizitami, hudebními nástroji a veselým počítáním.

Přednáška: Využití dětské řeči v rozvoji hudebnosti.

52 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Veselé počítání s hudbou a pohybem.

Hradec Králové: Tandem, 2018, 52 s. ISBN 978-80-86901-90-9.

Metodická publikace je určena pro učitele hudební výchovy v mateřských školách, základních školách 1. stupně a ZUŠ. Repertoár je zaměřen na předmatematickou a matematickou gramotnost, na poznávání magického světa čísel a pozorování jejich zajímavých tvarů dětmi. Pohybové hry, veselé písně, rozpočítadla a říkanky obsahují též snadné a zábavné početní úkoly, pohotové sčítání i odčítání. Záměrem je zohlednění věkových, hudebních a rozumových dispozic při rozvoji dětské hudebnosti a matematické gramotnosti. Zařazeny jsou všechny pohybové prostředky v součinnosti s rytmizovanými říkadly, písněmi, hudebními nástroji, ozvučenými předměty a motivačními rekvizitami – obrázky číslic, prádlovou gumou, netkanou textilií aj.

Přednáška: Využití dětské řeči v rozvoji hudebnosti. Charakteristika dětské řeči. Dětská řeč v pohybu s hudbou.

Další informace

Hmotnost 80 g