Prstohrátky nejen se zvířátky

80 

Hudební výchova pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a ZUŠ.

Rozvíjení jemné motoriky a koordinace obou rukou; rozvoj řeči, logopedická prevence,

Pantomimické prstové hry s rytmickou deklamací hádanek, personifikovaných říkanek a zpěvem písní; pohybové hry s hudebními nástroji, ozvučenými předměty a rekvizitami.

Přednáška: Jemná motorika v rozvoji řeči a hudebnosti dětí.

64 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Prstohrátky nejen se zvířátky.
Hradec Králové: Tandem, 2016, 52 s. ISBN 978-80-86901-35-0.

Metodická publikace pro pedagogy MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ. Je zaměřena na kreativní prstovou pantomimiku v souladu s rytmizovanou řečí a zpěvem písní. Jednotlivé modelové příklady zohledňují věkové a hudební dispozice, jsou zaměřeny na optimální rozvíjení jemné motoriky a pohybové koordinace, na zdokonalování techniky a expresivity řeči dětí, posilují jejich hudební paměť, představivost a schopnost soustředit se. Repertoár zahrnuje všechna roční období, nejčastěji zvířata a ptactvo v sugestivních personifikacích. Jejich vlastnosti a chování jsou podobné situacím v lidském životě, motivují k napodobení v pantomimických a rytmických hrách s prsty, které pobaví i poučí.

Přednáška: Jemná motorika v rozvoji řeči a hudebnosti dětí.

Další informace

Hmotnost 80 g