Vánoce přicházejí

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ a ZUŠ.

Úpravy lidových vánočních koled, vánoční ukolébavky, spirituál, hádanky a písně o zimě.

Vánoční a zimní repertoár v hudbě a pohybu s různou náročností hudebních aktivit.

91 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Vánoce přicházejí.
Hradec Králové: Tandem, 1996, 1999, 2003, 56 s. ISBN 80-902662-8-2.

Četná repertoárová nabídka obsahuje hudební podoby vánočního času a zimy vzhledem k možnostem využití v podmínkách školní hudební výchovy k veřejnému vystoupení žáků i rozvoji jejich hudebnosti. K dispozici jsou interpretačně dostupné úpravy lidových vánočních i novoročních koled, zimní melodram Broučci a klavírní pastorely k poslechu, vánoční ukolébavky, spirituál, soudobé rytmické písně o Vánocích, říkanky, popěvky a veselé písně o zimě a další. Inspirativní jsou hudební hry s rytmizací a melodizací textů i jejich zvukomalebným ozvučením, hudební hádanky a doplňovačky, poslech hudby s reagováním žáků na dominantní prostředky hudební řeči, příležitost k jednohlasému i vícehlasému zpěvu v kombinaci s instrumentálními doprovody, scénickou dramatizací a pohybovým projevem.

Další informace

Hmotnost 80 g