Zdravá strava v pohybu s hudbou

80 

Hudební výchova pro 1. stupeň ZŠ, ZUŠ a děti předškolního věku.

Netradiční repertoár o zdravé stravě v poučných hádankách, veselých říkankách, rozpočítadlech, písních, tanečních a pohybových hrách s hudebními nástroji, ozvučenými předměty a rekvizitami; logopedická prevence, poznatky o zdravém stravování.

Přednáška: Nové nástroje v rozvoji hudebnosti dětí. Traktor Logoped, vařečky, píšťalka aj.

80 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Zdravá strava v pohybu s hudbou.

Hradec Králové: Tandem, 2017, 52 s. ISBN 978-80-86901-42-8.

Metodická publikace vhodná pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ. Veselý repertoár s častou personifikací poskytuje poznatky o zdravých potravinách. Texty říkadel, hádanek, rozpočítadel a písní zohledňují logopedickou prevenci, rozvoj techniky a expresivity řeči, podporují senzomotorické učení. Optimálně lze rozvíjet jemnou i hrubou motoriku dětí včetně pohybové koordinace celého těla všemi druhy pohybového projevu s rytmizovanými říkadly a zpěvem písní, s prádlovou gumou, netkanou textilií, ozvučenými předměty, rytmickými nástroji, kostýmovými doplňky aj. Rozvoj hudebních činností motivují štafetové rytmické hry, snadné grafické party, melodizace rozpočítadel, poslechové úlohy, podkládání slov k melodiím, taneční a skupinové prostorové hry. Oblíbené jsou například hudební celky: Velká bitva na rendlíku, Zelenina na veselce, Co patří do jídelníčku, Hadači jsme skvělí aj.

Přednáška: Nové nástroje v rozvoji hudebnosti dětí. Podpora rozvoje jemné a hrubé motoriky, logopedické nápravy a dechové funkce, citu pro rytmus, tempo, dynamiku, i nástrojovou souhru netradičními dřevěnými rytmickými nástroji: Traktor Logoped, vařečky, píšťalka aj.

Další informace

Hmotnost 80 g