Učivo 2. díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy na 1. i 2. stupni ZŠ a ZUŠ.

Říkadla, přísloví, popěvky, písně, klavírní miniatury, instrumentální skladby hudební činnosti a poznatky.

Přednáška: Učivo. Význam učiva. Výběr učiva. Druhy učiva. Pedagogické využití učiva.

95 skladem

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Učivo, 2. díl.
Hradec Králové: Tandem, 1996, 2000, 2005, 52 s. ISBN 80-902808-3-8.
(4. vyd. 2011, ISBN 978-80-86901-98-5)

Metodická publikace poskytuje výběr učiva k optimálnímu rozšíření repertoáru učebnic hudební výchovy. Nabízí inspiraci k vytváření hudebních situací podle současné pedagogické strategie propojit hudební činnosti, zážitky a hudební poznatky žáků. Tematický výběr učiva je uspořádán do pěti kapitol s rostoucími nároky na navazující hudební, dramatické a pohybové aktivity žáků. 1. kapitola Říkadla obsahuje tematicky rozmanitý repertoár k rytmizaci říkadel a přísloví náročnějšími rytmickými figurami v sudých i lichých taktech včetně melodizace textů i zohlednění hudebních forem s využitím pohybové improvizace žáků a jejich hry na hudební nástroje. 2. kapitola Popěvky je zaměřena na příklady vícehlasého rozezpívání, zpěvu sólo se sborovou zvukomalbou, zpěvu kánonů a další. 3. kapitola Písně obsahuje inspirativní metodické příklady k práci s písní. Inspirativní je například zpěv hlavních melodií z Mozartovy opery Kouzelná flétna s novodobým otextováním v německém jazyce a další. Ve 4. kapitole Klavírní miniatury jsou příklady motivovaného poslechu s metodikou elementární analýzy hudební řeči. 5. kapitola Skladby rozšiřuje učivo o instrumentální skladby s příklady navazujících hudebních aktivit žáků.

Přednáška: Učivo. Význam učiva. Výběr učiva. Druhy učiva. Pedagogické využití učiva.

Další informace

Hmotnost 80 g