Řemesla a povolání s hudbou a pohybem, 1. díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ a ZUŠ.

Písňový repertoár o řemeslech a povoláních s různou náročností hudebních činností.

Pantomimika prstů i těla, hra na tělo, taneční a pohybové hry, dřevěné rytmické nástroje, ozvučené předměty, grafické party, štafetové instrumentální doprovody, dramatizace.

Přednáška: Řemesla dříve a dnes. Zapomenutá řemesla. Řemesla v příslovích.

94 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Řemesla a povolání s hudbou a pohybem, 1. díl.
Hradec Králové: Tandem, 2015. 52 s. ISBN 978-80-86901-31-2. 

Metodická publikace prezentuje pedagogicky řízené využití různých druhů pohybu a komplexu hudebních činností ve spojení s písňovým a slovesným repertoárem o tradičních i současných řemeslech a povoláních. Jednotlivá řemesla jsou v úvodu modelových hudebních celků představena vstupní motivací s charakteristikou pracovních činností, výrobních nástrojů, užitných výrobků či služeb, případně informacemi o vývoji tohoto řemesla. Například: Listonoš, Strojvůdce, Námořníci, Kadeřnice, Mlynáři, Pekař, Kominík, Kamnář, Kuchařka, Zedník a Metař. Pro žáky má formativní hudební význam pantomimická hra s prsty, rytmická hra na tělo, taneční a pohybové hry s pravidly a empatická instrumentální zvukomalba hudebních nástrojů či ozvučených předmětů, dramatizace textů, grafické party.

Přednáška: Řemesla dříve a dnes. Zapomenutá řemesla. Řemesla v příslovích.