Týden, dny a čas v pohybu s hudbou

80 

Metodická publikace obsahuje různě náročné aktivity, je vhodná pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. stupni ZŠ včetně pedagogů ZUŠ.

Repertoár o týdnu, dnech v týdnu a měření času včetně druhů hodin je obsažen v tematických říkankách, hádankách, popěvcích, písních, pohybových a tanečních hrách s rytmickými nástroji, ozvučenými předměty i tematickými rekvizitami.

Přednáška: Týden – den – čas. Týden, kalendář, den, čas, měření času.

99 skladem

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Týden, dny a čas v pohybu s hudbou.
Hradec Králové: Tandem, 2024, 52 s. ISBN 978-80-86901-17-06.

Hudebně pedagogická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v ZUŠ nabízí metodickou inspiraci k seznámení dětí a žáků s charakteristikou pojmů týden, dny v týdnu a čas včetně jeho měření prostřednictvím zážitkové, poznávací a relaxační práce s hudbou a pohybem. V motivovaných hudebních příkladech jsou tematické říkanky, hádanky, popěvky a písně, rytmické hry s instrumenty a ozvučenými předměty s metodickými pokyny k navazujícím aktivitám. Například k využití slov­ní rytmizace, dialogického a štafetového zpěvu, zvukomalebné rytmické hry na hudební nástroje i ozvu­čené předměty, využití prstové pantomimiky, hry na tělo a tanečního projevu.

Přednáška: Týden – den – čas. Týden, kalendář, den, čas, měření času.