Rytmy zimy 2. díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ.

Říkanky, hádanky, pranostiky, popěvky a písně o zimě s hudbou a pohybem.

Pohybové a taneční hry s pravidly, rytmické nástroje, ozvučené předměty, rekvizity, grafické party, logopedie, pantomimické hry s prsty, hra na tělo, grafomotorika.

Přednáška: Výběr hudebního repertoáru a rozvoj dětské hudebnosti. Charakteristika hudebního repertoáru.

89 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Rytmy zimy, 2. díl.
Hradec Králové: Tandem, 2017, 52 s. ISBN 978-80-86901-43-5.

Metodická publikace je zaměřena na rozvíjení rozdílných hudebních dispozic dětí prostřednictvím jemné i hrubé motoriky včetně rozvíjení kvality dětské řeči. V tematických hudebních celcích jsou příklady využití rytmických nástrojů, ozvučených předmětů a zástupných rekvizit, pantomimických, tanečních a pohybových her se zimními říkankami, hádankami, pranostikami, rozpočítadly, popěvky a písničkami o sněhu, mrazu, meluzíně, o životě zvířat a ptáků v zimní přírodě, o porozumění přírodním zákonům i lidskému fungo­vání včetně dodržování tradič­ních lidových zvyků v zimním období. Inspirativní jsou rytmické hry se slovy, logopedické říkanky, příklady instrumentální zvukomalby, motivované taneční improvizace s vločkami, grafické party, hry s rytmem, dynamikou, tempem, melodií a další.

Přednáška: Výběr hudebního repertoáru a rozvoj dětské hudebnosti. Charakteristika hudebního repertoáru. Drobné slovesné útvary. Píseň. Klavírní miniatura. Melodram. Judební pohádka. Opera a muzikál. Balet pro děti.

Další informace

Hmotnost 80 g