Poslech hudby ve škole

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v ZUŠ.

Charakteristika progresivní koncepce pedagogicky řízeného poslechu hudby ve škole.

Komplexní modelové příklady zážitkového poslechu hudby ve škole.

Přednáška: Poslech hudby ve škole. Metodický postup při poslechu skladeb ve škole.

59 skladem

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Poslech hudby ve škole.
Hradec Králové: Tandem, 2021, 52 s. ISBN 978-80-86901-69-5.

Hudebně pedagogická publikace Poslech hudby ve škole představuje progresivní koncepci pedagogicky řízeného poslechu hudby ve škole, založené na pěstování posluchačských dovedností dětí a celkově akcentující komplexní rozvoj jejich hudebnosti. Základním východiskem je aktivní poslech dětí s motivovaným objevováním hudebně výrazových prostředků a zákonitostí světa hudby, které směřuje k porozumění hudebnímu sdělení a jeho emocionálnímu prožívání. Důležitou součástí tohoto procesu je ověřování a upevňování nových poznatků z poslechu hudebními i dalšími múzickými činnostmi, které přispívají k rozvoji hudebních dovedností a jsou příležitostí ke spontánnímu vyjádření hudebního zážitku.

Vhodným repertoárem k získávání posluchačských zkušeností dětí s hudbou instrumentální jsou drobné charakteristické skladby, žánrově rozmanité klavírní miniatury, které tematicky odpovídají mentalitě a hudebním zkušenostem dětí. Například v této publikaci Vlak se rozjíždí, Kocour a myška, Pavoučí menuet, Děravá bačkůrka, Strašpytel ve tmě a další, všechny zpracované jako komplexní modelové příklady zážitkového poslechu hudby ve škole.

Přednáška: Poslech hudby ve škole. Metodický postup při poslechu skladeb ve škole. Charakteristika klavírní miniatury.

Další informace

Hmotnost 80 g