Nové prstohrátky

80 

Metodická publikace obsahuje různě náročné aktivity, je vhodná pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. stupni ZŠ včetně speciálních škol i pro pedagogy hudebních a dramatických oborů ZUŠ.

Rozvíjení jemné motoriky a koordinace obou rukou; rozvoj řeči, logopedická prevence.

Pantomimické prstové hry s rytmickou deklamací hádanek, personifikovaných říkanek a zpěvem písní; instrumentální zvukomalba s rytmickými nástroji a ozvučenými předměty.

Přednáška: Prstová pantomimika a hudební aktivity.

99 skladem

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Nové prstohrátky.
Hradec Králové: Tandem, 2024, 52 s. ISBN 978-80-86901-18-3.

Hudebně pedagogická publikace Nové prstohrátky je zaměřena na rozvoj expresivní rytmizované řeči dětí a žáků v souladu s  kreativní prstovou pantomimikou. Modelové příklady s diferencovanou náročností zohledňují jejich věkové a hudební dispozice. Jedná o optimální rozvíjení jemné motoriky, pohotovou a vědomou hybnost všech prstů i pohybovou koordinaci obou rukou včetně zvládání včasných změn pantomimických figur v obsahovém kontextu s rytmizovanými říkadly, hudebními nástroji a ozvučenými předměty. Současně je metodicky zaměřena pozornost na zdokonalování techniky a expresivity řeči dětí a žáků včetně logopedické prevence i rozvoje jejich dechové funkce s využitím slovesné tvorby současných spisovatelů.

Přednáška: Prstová pantomimika a hudební aktivity. Kapitoly: Drobné slovesné útvary. Rytmická deklamace říkadel a hádanek. Rytmická pantomimika prstů. Instrumentální rytmická zvukomalba.