O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem

80 

Metodická inspirace k zážitkovému poznávání světa nadpřirozených pohádkových bytostí; expresivní přednes čarování a zaklínadel, rytmizace hádanek, zpěv písní, různé druhy pohybu, dramatické činnosti; rytmická hra na hudební nástroje a ozvučené předměty.

Zohlednění věkových a hudebních dispozic dětí; rozvoj emocionální, rozumový, hudební.

Přednáška: O tajemných bytostech a strašidlech z pohádek. Charakteristika dle lidové slovesnosti: bludičky, hejkal, čarodějnice, bílá paní, klekánice, vodník, skřítkové aj.

87 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem.

Hradec Králové: Tandem, 2019, 52 s. ISBN 978-80-86901-87-9.

Metodická publikace je určena pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ. Repertoár je zaměřen na poznávání magického světa nadpřirozených pohádkových bytostí, jejich charakteristiku i vzhled podle tradice lidové slovesnosti i současné umělecké tvorby pro děti. Je příležitostí k rozvíjení fantazie a představ dětí o nadpřirozených bytostech, inspiruje k hudebním, pohybových a dramatickým činnostem. Spojením činností s rytmizovanými říkadly a zpěvem se zdokonaluje smyslové vnímání, artikulační technika a expresivita řeči, posiluje se soustředění, hudební paměť a představivost. Oblíbené jsou metodické celky o zvukomalebném čarování Abraka dabraka, Školní zaklínadlo, dále taneční a scénické hry Na starém hradě, Ukolébavka pro vodníčka, Hry na hastrmana, na hejkala a bludičky, na proměny ježibaby a další. Pohybový repertoár pro individuální i skupinový projev využívá rytmickou hru na tělo, pantomimický a taneční pohyb, pohybové hry s pravidly a prstové hry.

Přednáška: O tajemných bytostech a strašidlech z pohádek. Jsou zdrojem poznání, rozlišování dobra a zla, obohacení citového života, rozvoj fantazie, inspirace k dramatizaci pohádek, kreslení, výrobě kostýmových doplňků a rekvizit. O tajemných bytostech dle lidové slovesnosti: bludičky, strašidla, vodníci, hejkal, bílá paní, polednice, klekánice, lesní víly, skřítkové, čarodějnice aj.

Další informace

Hmotnost 80 g