Měsíce v roce s hudbou a pohybem

80 

Metodická publikace obsahuje různě náročné aktivity, je vhodná pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. i 2. stupni ZŠ včetně pedagogů ZUŠ.

Repertoár o měsících v roce a ročních dobách je obsažen v tematických říkankách, pranostikách, hádankách, popěvcích, písních, pohybových a tanečních hrách s rytmickými nástroji, ozvučenými předměty i tematickými rekvizitami.

Přednáška: Rok – roční doby – měsíce. Rok, měsíc, roční doby, jaro, léto, podzim, zima.

111 skladem

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Měsíce v roce s hudbou a pohybem.
Hradec Králové: Tandem, 2023, 52 s. ISBN 978-80-86901-60-2.

Hudebně pedagogická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. i 2. stupni ZŠ a v ZUŠ nabízí inspiraci k seznámení dětí a žáků s ročními dobami a charakteristikou měsíců v roce prostřednictvím zážitkové, poznávací a relaxační práce s hudbou a pohybem. V motivovaných hudebních příkladech jsou tematické pranostiky, hádanky, veselé verše a popěvky, taneční písně, rytmické hry s instrumenty a ozvučenými předměty. Součástí čtyř tematických celků o ročních dobách a měsících v roce jsou metodické pokyny k navazujícím aktivitám. Například k využití slovní rytmizace, dialogického a štafetového zpěvu, zvukomalebné rytmické hry na hudební nástroje i ozvučené předměty, využití pantomimického a tanečního projevu.

Přednáška: Rok – roční doby – měsíce. Rok, měsíc, roční doby, jaro, léto, podzim, zima.