Vícehlas 1. díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy na 1. i 2. stupni ZŠ a ZUŠ.

Úpravy lidových a umělých písní, vícehlas harmonický a polyfonní, jednotaktová až čtyřtaktová ostinata v dvojhlasu, kánonické popěvky, kánony, quodlibety, metodika.

Přednáška: Vícehlas ve škole.

64 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Vícehlas, 1. díl.
Hradec Králové: Tandem, 1998, 1999, 2008, 56 s. ISBN 80-902662-6-6.
(4. vyd. 2011, ISBN 978-80-86901-09-1)

Metodická publikace obsahuje výběr pěvecky snadno dostupných českých a moravských lidových písní i lidových písní jiných národů, písně pro děti z tvorby současných skladatelů, kánonické popěvky a kánony, quodlibety z českých lidových popěvků a písní. Vícehlasé úpravy tohoto repertoáru jsou zaměřeny na počáteční formativní zkušenosti dětí s vícehlasem. Nap říklad doporučený poslech nahrávek dětského sborového zpěvu, zkušenosti s pohybovým a instrumentálním vícehlasem, zpěv jednotaktových pentatonických ostinat v dvojhlasu, zpěv dvoutaktových až čtyřtaktových ostinat ve vícehlasu, kánonické popěvky, quodlibety z popěvků a jednoduchých písní pro děti, zpěv melodie s instrumentálním vícehlasem, zpěv ostinátního 2. hlasu k instrumentální hře 1. hlasu, deklamace rytmického vícehlasu s hrou na tělo a další. K počátečním zkušenostem s vícehlasem jsou zde snadné úpravy písní s ostinátními figurami nebo epizodickým vícehlasem v části písně, poté i náročnější vícehlasy s polyfonními či homofonními postupy.

Přednáška: Vícehlas ve škole. Typy vícehlasu. Příprava vícehlasého zpěvu. Zásady nácviku vícehlasé písně.

Další informace

Hmotnost 80 g