Tóny jara 1. díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ a ZUŠ.

Repertoár s jarní tematikou s diferencovanou náročností aktivit. Jarní pohybové hry, hádanky, rozpočítadla, pranostiky, popěvky, písně; hry se zvuky a rytmem slov; vícehlas, dialogický zpěv, hudební a pohybová kreativita;

Přednáška Říkadla a hudba. Říkadlo a dětské múzické aktivity.

45 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Tóny jara, 1. díl.
Hradec Králové: Tandem, 2000, 2003, 2007, 2013, 52 s. ISBN 80-903115-2-0.
(5. vyd. 2017, ISBN 978-80-86901-41-1)

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy v mateřských školách, základních školách 1. stupně a v ZUŠ. Jarní tematika je obsažena v lidových písních i současné písňové tvorbě pro děti, v popěvcích, říkadlech, pranostikách, hádankách, říkankách s  expresivním přednesem a kreslením, v tanečních a soutěživých pohybových hrách. Tento repertoár je metodicky zpracován pro hudební, pohybové, výtvarné a dramatické činnosti se zohledněním rozdílných dispozic dětí. V modelových příkladech jsou metodické pokyny k využití aktivit řazeny se stoupající náročností a zaměřením na diferencované rozvíjení dětské hudební a pohybové kreativity. K tomu motivačně slouží využití listů jarního kalendáře, míčů, švihadel, kuliček, roztáčené káči, ozvučených předmětů a instrumentální rytmické zvukomalby.

Přednáška: Říkadla a hudba. Říkadlo a dětské múzické aktivity: rytmická deklamace: expresivní přednes, instrumentální hra zvukomalby a doprovodů říkadel či písní, melodizace, všechny druhy pohybu, poslech s elementární analýzou, kreslení říkadel s rytmizovanou řečí.

Další informace

Hmotnost 80 g