Setkání s hudební formou

120 

Učební text pro učitele 2. stupně ZŠ, gymnázií a SPgŠ, učitele hudební nauky ZUŠ a studenty učitelství hudební výchovy na pedagogických fakultách

Metodický postup pedagogického řízení různě náročných kreativních hudebních her s hudebními formami: dvojperioda, A-B-A, rondo, sonátová forma, fuga, variace

Činnostní rozlišování formotvorných principů: opakování – kontrast – gradace

Grafické party a partitury, notové záznamy, motivační obrázky

97 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Setkání s hudební formou.

Hradec Králové: Tandem, 2009, 33 s. ISBN 80-86901-04-1.

Učební text je zaměřen na motivované metodické příklady analýzy vnitřní struktury hudebních děl s ověřením hudebních poznatků v hudebních, instrumentálních, pohybových, slovesných i výtvarných činnostech žáků včetně kreativních činnostních i poznatkových her. Záměrem je při pedagogicky řízeném poslechu a navazujících činnostech poznávat nástrojovou barvu, rozlišovat formotvorné principy - opakování, kontrast, gradaci, poznávat dominantní hudební prostředky sluchem, případně též oporou o notový záznam.

Z hudebních forem je oblíbena interpretace ronda dle jeho formového půdorysu s využitím různých činností k vyjádření opakování a kontrastu. Například je to kreativní rytmizace veršů, zapojení zvukomalby drhla na hlásku „r“ při hře podle grafického partu, oblíbené je zpívané rondo s rytmickou deklamací mezivět, či jejich melodickou proměnou. Vhodným prostředkem k vnímání opakování a kontrastu je jejich vyjádření různými pohybovými prostředky, nechybí ani motivovaný poslech Haydnova Koncertu pro trubku v rondové formě a dalších skladeb. Následují též netradiční prezentace sonátové formy, fugy a variací. Pro hudebně zkušenější posluchače, především žáky 2. stupně ZŠ, je připravena úloha identifikovat Mozartovy variace C Dur  sluchem s oporou o sledovaný  notový zápis. Užitečné jsou též instruktivní modely fugysonátové formy. Elementární analýzu fugy nabízí kombinace Pachelbelovy instruktivní Fugy pro klavír C dur v propojení s motivační hudební pohádkou Ilji Hurníka. Zajímavým setkáním se sonátovou formou je využití instruktivního příkladu Obladi, oblada, jež využívá melodicko-rytmické citace ze stejnojmenného hitu skupiny Beatles.

Další informace

Hmotnost 210 g