EVA JENČKOVÁ a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky

350 

Osobní a profesní profil významné hudební pedagožky prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc.

Charakteristika její osobité progresivní hudebně pedagogické koncepce; stanovení a propracování klíčových didaktických principů: integrace, pedagogické strategie a kreativity, diferenciace a zážitkového vyučování; inovace metod a obsahu hudební výchovy: hudebně pohybové a instrumentální činnosti, činnosti poslechové a pěvecké.

Bibliografie Evy Jenčkové: seznam a charakteristika.

Obsáhlé dokumentující přílohy textové, grafické, notové a obrazové.

54 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

MOTL, Milan. EVA JENČKOVÁ a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky.

Hradec Králové: Tandem, 2019, 348 stran. ISBN 978-80-86901-86-2.

Obsáhlá biografie komplexně představuje profesní profil hudební pedagožky prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc., její programově dlouhodobou inovaci didaktiky hudební výchovy pro všechny školské stupně hudebního vzdělávání v teoretické i praktické rovině. S tím souvisí též její trvalé úsilí o aktuální obohacování hudebního repertoáru včetně jeho kreativního metodického zpracování, preferování současné hudby pro děti a zejména realizaci zážitkového vyučování učitelů hudební výchovy v kreativních hudebních dílnách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Publikace obsahuje rovněž seznam a charakteristiku odborné bibliografie Evy Jenčkové, hodnotící výpovědi spolupracovníků a přátel i obsáhlé přílohy, které dokumentují její význam pro vývoj české hudební pedagogiky.

Další informace

Hmotnost 810 g