Hudba a pohyb ve škole

450 

Hudebně pedagogická monografie o všestranném rozvoji dětí prostřednictvím hudby a pohybu s návazností na další hudební činnosti; 120 metodických příkladů hudebně pohybového projevu; metodika elementárního poslechu hudby

Charakteristika všech druhů pohybových prostředků a pohybu s hudbou a rekvizitami;

Říkadla, dětské a lidové písně, hudební pohádka, klavírní miniatury, instrumentální skladby, opera a balet s pohybem, hudebními nástroji, zpěvem a rekvizitami

Příklady poslechu hudby s různými druhy pohybu - M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

73 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Hudba a pohyb ve škole.

Hradec Králové: Tandem, 2002, 2005, 320 s. ISBN 80-903115-7-1.

Monografie je vhodná pro práci učitelů hudební výchovy s žáky 1. stupně ZŠ a pro vyučující hudebního, tanečního i dramatického oboru ZUŠ. Může být úspěšně využívána i ve vyšších ročnících ZŠ. To je dáno strukturou příkladů hudebně pohybového projevu s návazností na komplex dalších hudebních činností žáků. Při realizaci všech příkladů je vhodné zohlednit různé hudební dispozice žáků a zvolit relativně samostatné dílčí situace. Poté je možné pokračovat jejich řazením do vyšších celků, kde situace nižšího řádu mají motivační, poznávací i kontrolní efekt.

Jádrem knihy je obsáhlá 3. kapitola Spektrum hudebních děl s pohybovým projevem. Zabývá se možnostmi využití hudebně pohybových paralel k citovému a poznávacímu kontaktu žáků s hudebními říkadly, dětskými a lidovými písněmi, hudební pohádkou a klavírními miniaturami. Dále je pozornost věnována pedagogicky řízenému poslechu instrumentálních děl s elementární analýzou hudební řeči prostřednictvím pohybu s hudbou. Rovněž prezentace hudebně dramatických děl, opery a baletu, nabízí řadu motivovaných příležitostí dětem a žákům k činnostnímu poznávání tohoto žánru i k hudebně pohybové kreativitě. Důležitou součástí praktických příkladů jsou rovněž dětské kresby, které jsou výtvarnou reflexí prožitků a získaných poznatků, k nimž žáci dospěli v hudebně pohybových situacích, realizovaných dle navržených příkladů v této publikaci.

Další informace

Hmotnost 520 g