Hudební portréty - Leoš Janáček

120 

Učební text pro učitele 2. stupně ZŠ, gymnázií a SPgŠ, učitele hudební nauky ZUŠ a studenty učitelství hudební výchovy na pedagogických fakultách.

Metodické příklady her s poznatky o hudbě a životě Leoše Janáčka: Pexeso, kvarteto, 3+1, Obrázkové puzzle, Co k čemu patří, Tajemství lidské mluvy, Oči nebo uši název skladby tuší a další.

53 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Hudební portréty - Leoš Janáček.

Hradec Králové: Tandem, 1997, 44 s. ISBN 978-80-86901-93-0.

Učební text Hudební portréty - Leoš Janáček  je příkladem přirozeného propojení hudebních činností a poznatků na principu hudební dílny při motivovaných setkáních s tímto skladatelem. Jeho hudební a lidský portrét je žákům představen nabídkou příležitostí k jejich osobní zkušenosti s Janáčkovým dílem v emocionálně laděných situacích. K dispozici jsou poznávací a kreativní hry s prostředky hudební řeči a poznatky o jeho životě a díle. Například pochopení originální hudební řeči Leoše Janáčka objasní hra s nápěvky mluvy.

Zařazeny jsou Janáčkovy stylizované klavírní doprovody k lidovým písním z rodného Hukvaldska, ve kterých se objevují imitace cimbálu a hudecké muziky. Záměrný výběr písní sleduje jejich možné využití ve školní hudební výchově, ale také je dokladem Janáčkova zájmu o lidovou hudbu. Originalita Janáčkových doprovodů lidových písní je zde využita jako zdroj různě náročných vokálních, instrumentálních i pohybových úkolů pro žáky.

Originální součástí učebního textu je soubor kreativních her s poznatky o Leoši Janáčkovi. Například v kapitole Tajemství lidské mluvy jsou využity úryvky z fejetonů Leoše Janáčka, zveřejňovaných v brněnských Lidových novinách, které jsou motivací a příkladem her s nápěvky mluvy. Inspirativním metodickým příkladem je též kartičková hra Oči nebo uši – název skladby tuší, při níž žáci hledají názvy k notovým úryvkům Janáčkových děl ve spojení s jejich poslechem. K získávání a opakování poznatků rovněž slouží  metodicky rozpracované hry Co k čemu patří, 3+1, Pexeso - Janáčkovy skladby, Kvarteto - život a dílo skladatele či Leoš Janáček - obrázkové puzzle s využitím pravidel těchto společenských her v kombinaci se znějící hudbou skladatele.

Další informace

Hmotnost 150 g