Práce s písní 1. díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy na 1. i 2. stupni ZŠ a ZUŠ.

Lidové písně, umělé písně pro děti, hry s notovým zápisem a číselnou intonací, hry s rytmem, melodizací, pohybem a instrumentální hrou; metodické pokyny.

Přednáška: Základy pěvecké výchovy. Význam, vývoj a výchova dětského hlasu.

86 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Práce s písní, 1. díl.
Hradec Králové: Tandem, 1997, 1999, 2005, 56 s. ISBN 80-902662-9-0.
(4. vyd. 2010, ISBN 978-80-86901-96-1)

Obsahuje pestrý výběr písní pro děti, které mohou být vhodným doplněním písňového repertoáru učebnic hudební výchovy. Výběr písní preferuje tematické okruhy blízké dětské mentalitě hlavně z tvorby současných skladatelů a je orientován na písně, které umožňují formovat pěvecké návyky a rozvíjet hudební dovednosti dětí v postupné náročnosti s přirozenou kombinací zpěvu, pohybu a instrumentální hry. Kromě toho jsou v metodických pokynech též podněty k sluchové analýze, rozvoji tonálního i harmonického cítění, k poznávání hudebních žánrů včetně drobných kreativních úkolů zaměřených na například na číselnou intonaci v početních příkladech, orientaci v notových zápisech melodií, hry 3+1, hledání chyby, doplňování rytmu, opakování hudebních poznatků, hra na dramaturga a další.

Přednáška: Základy pěvecké výchovy. Význam zpěvu. Vývoj dětského hlasu. Výchova dětského hlasu. Základní pěvecké dovednosti a návyky. Hygiena dětského hlasu. Metodické poznámky.

Další informace

Hmotnost 80 g