Zpíváme mamince 2. díl

80 

Hudební výchova v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v ZUŠ.

Repertoár veršů a písní o mamince; hudební rondo; vícehlasý zpěv; kreativní hry s verši a melodií; dětské veřejné vystoupení ke Dni matek.

Instrumentální doprovody písní, hudební hry s tvořením veršů a proměnou melodie, hry s rondovou formou, od říkanky k melodramu, hrátky s pentatonikou, ostinátní pentatonické doprovody, vícehlasý zpěv, scénická dramatizace veršů a písní.

Přednáška: Hudební svátek ke Dni matek. Dramaturgie dětského veřejného vystoupení.

87 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Zpíváme mamince, 2. díl.
Hradec Králové: Tandem, 2004, 2005, 2012, 52 s. ISBN 80-903115-4-7.
(4. vyd. 2016, ISBN 978-80-903115-4-7)

Metodická publikace obsahuje bohatý výběr tematicky zaměřených popěvků, písní, drobných veršů a malých hádanek, které jsou vhodné k dramatizaci s možností scénického provedení na veřejném vystoupení dětí u příležitosti květnového svátku maminek. Tematické příklady obsahují notové příklady instrumentálních doprovodů písní a veršů, hudební hry s proměnou melodie a tvořením veršů, hudební hry s rondovou formou, od říkanky k melodramu, hrátky s pentatonikou, ostinátní pentatonické doprovody, melodizace říkanek, vícehlasý zpěv, scénickou dramatizaci veršů a písní, motivaci zpěvu a průvodní slovo k veřejnému vystoupení, dětské texty k melodii písně Pomáháme mamince. U všech příkladů je k dispozici podrobný popis metodického postupu pro práci s dětmi s různou úrovní dispozic hudebních, dramatických, pohybových a výtvarných.

Přednáška: Hudební svátek ke Dni matek. Tradice a současnost, u nás a ve světě. Dramaturgie dětského veřejného vystoupení. Kritéria výběru repertoáru. Organizace dětského veřejného vystoupení.

Další informace

Hmotnost 80 g