Vícehlas 2. díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy na 1. i 2. stupni ZŠ a ZUŠ.

Kánony, úpravy lidových a umělých písní, vícehlas homofonní a polyfonní, metodika.

Přednáška: Vícehlas ve škole.

89 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Vícehlas, 2. díl.
Hradec Králové: Tandem, 1997, 1998, 2009, 56 s. ISBN 80-902662-3-1.
(4. vyd. 2011, ISBN 978-80-86901-10-7)

Metodická publikace obsahuje rozmanitý výběr vícehlasých písní z hlediska náročnosti, tematického a obsahového zaměření s metodickými pokyny k rozvíjení školního vícehlasu pro hudební zkušenost a poznání žáků, ale hlavně pro radost ze společného zpěvu. K dispozici jsou lidové písně i písně umělé, převážně z tvorby současných skladatelů. Nechybí ani vánoční koleda či kramářská píseň. Ke zpěvu i mimo školu se nabízejí písně taneční, pochodové, baladické, obřadní a lyrické z různých koutů naší země i písně jiných národů. Zařazeny jsou též pěvecky dostupné ukázky z Beethovenovy a Mozartovy tvorby. Výběr vícehlasých písní začíná sérií kánonů pro dvojhlasý až devítihlasý zpěv v durových, mollových a starých tóninách k upevnění pěveckých návyků a vícehlasé průpravě. Zajímavě znějí latinsko-americké kánony s tanečními rytmy, kánonické úpravy lidových písní i zpěv quodlibetů. Z hlediska náročnosti jsou zde snadné úpravy písní s ostinátními figurami nebo epizodickým vícehlasem v části písně, poté i náročnější vícehlasy s polyfonními či homofonními postupy.

Přednáška: Vícehlas ve škole. Typy vícehlasu. Příprava vícehlasého zpěvu. Zásady nácviku vícehlasé písně.

Další informace

Hmotnost 80 g