Veselý masopust v pohybu s hudbou

80 

Metodická publikace obsahuje různě náročné aktivity, je vhodná pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ včetně pedagogů ZUŠ.

Repertoár o masopustní tradici, jejich tvaru, zvukové barvě a způsobu hry je obsažen v rozpustilých říkankách, obřadních prosbách maškar, v masopustních pranostikách, popěvcích, veselých písních, pohybových a tanečních hrách s rytmickými nástroji, ozvučenými předměty a tematickými rekvizitami.

Přednáška: Masopustní tradice. Masopustní dny. Nejznámější masopustní masky a jejich význam.

71 skladem

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Veselý masopust v pohybu s hudbou.
Hradec Králové: Tandem, 2022, 52 s. ISBN 978-80-86901-54-1.

Hudebně pedagogická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v ZUŠ nabízí inspiraci k poznávání folklórní masopustní tradice s dětmi v zážitkové, pozná­vací a relaxační práci s hudbou, pohy­bem, výtvarnými a drama­tickými činnostmi. V motivovaných hudebních příkladech jsou tematické pranostiky, hudební pohádka, rozverné verše, dětské masopustní hry, veselé popěvky a taneční písně, rytmické hry s instrumenty a ozvučenými předměty, masopustní obřadní tance, dále náměty na přípravu maškarních kostýmů či rekvizit, veršovaný pohádkový příběh se zvukomalbou hlasů postav Součástí všech tematických integrativně koncipovaných celků jsou metodické pokyny k navazujícím aktivitám dětí. Například využití slov­ní rytmizace, dialogického a štafetového zpěvu, zvukomalebné rytmické hry na hudební nástroje a ozvu­čené předměty, scénické dramatizace klíčových pohádkových situací, využití pantomimického a tanečního projevu včetně kostýmových doplňků a rekvizit.

Přednáška: Masopustní tradice. Masopustní dny. Nejznámější masopustní masky a jejich význam.