Učivo 1.díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy na 1. i 2. stupni ZŠ a ZUŠ.

Repertoár říkadel, popěvků, písní, klavírních miniatur; hudební činnosti a poznatky.

Přednáška: Učivo. Význam učiva. Výběr učiva. Druhy učiva. Pedagogické využití učiva.

76 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Učivo, 1. díl.
Hradec Králové: Tandem, 1996, 1999, 2005, 60 s.  ISBN 80-902662-5-8.
(4. vyd. 2011, ISBN 978-80-86901-99-2)

Metodická publikace poskytuje výběr učiva, respektive hudebního repertoáru k optimálnímu rozšíření repertoáru učebnic hudební výchovy. Záměrem publikace je nabídnout inspiraci k vytváření přitažlivých hudebních situací, v nichž podle současné pedagogické strategie dochází k přirozenému propojení dětských hudebních činností, zážitků a poznatků. Tematický výběr učiva je uspořádán do čtyř kapitol s předpokládanou rostoucí náročností navazujících hudebních, dramatických a pohybových aktivit žáků. 1. kapitola Říkadla obsahuje repertoár k rozvíjení hudebnosti hrou s prostředky hudební řeči, hudební formou, melodizací říkadel, hudebními nástroji a pohybovou improvizací. 2. kapitola Popěvky je zaměřena na formování pěveckých návyků s příklady funkčního rozezpívání, zpěvu sóla a sboru, hudebních her s dynamikou, rytmem, melodií, i přípravou na vícehlas. 3. nejobsáhlejší kapitola Písně obsahuje metodicky inspirativní příklady k motivovaným aktivitám s písní se zohledněním hudebních výrazových prostředků, hudební formy i funkčních typů hudby. Nově jsou do souboru hudebního repertoáru zařazeny ve 4. kapitole Klavírní miniatury k prezentaci příkladů elementární analýzy hudební řeči při poslechu.

Přednáška: Učivo. Význam učiva. Výběr učiva. Druhy učiva. Pedagogické využití učiva.

Další informace

Hmotnost 80 g