Rozmarné počasí 1. díl

80 

Metodická publikace pro učitele hudební výchovy v MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ.

Tematické říkanky, hádanky, pranostiky, přísloví, popěvky, písně, pohybové a taneční hry s pravidly v prostoru, rytmické nástroje, ozvučené předměty, logopedické říkanky, prstová pantomimika, hra na tělo, scénická dramatizace; barevné stuhy, šátky, netkaná textilie.

Přednáška: Ozvučené předměty v hudební výchově. Chrastidla, plastové láhve, plechové krabičky, igelitové sáčky, papírové archy.

80 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

JENČKOVÁ, Eva. Rozmarné počasí, 1. díl.
Hradec Králové: Tandem, 2011, 2012, 56 s. ISBN 80-86901-08-4.
(3. vyd. 2017, ISBN 978-80-86901-40-4)

Hudebně pedagogická publikace je určena pro učitele hudební výchovy v mateřských školách, na 1. stupni základních škol a v hudební nauce ZUŠ. Repertoár o rozmarném počasí s proměnlivou předpovědí pro jaro a léto je obsažen v písních, říkadlech, hádankách, pohybových a tanečních hrách, které jsou optimální příležitostí k rozvíjení dětské řeči, společného zpěvu, inspirují k instrumentální a pohybové kreativitě. Součástí zážitkových hudebních situací jsou rytmická, dechová a grafomotorická cvičení, zvukomalebné rytmické hry se znějícími předměty a rytmickými hudebními nástroji k rozvíjení jemné i hrubé motoriky včetně rozvíjení celkové pohybové koordinace. Repertoár o rozmarném počasí umožňuje vnímat a činnostně ověřovat hudebně výrazové prostředky v tempových, dynamických a zvukově barevných kontrastech.

Přednáška: Ozvučené předměty v hudební výchově. Chrastidla, plastové láhve bicí, plastové láhve s vodou a ve hře s dechem, plechové krabičky, igelitové sáčky, papírové archy.

Další informace

Hmotnost 80 g