Ozvučná minidřívka

20 

Hudební nástroj vhodný pro děti od nejútlejšího věku, vydává jemný slabý zvuk, který přirozeně brání hlučnému hlasovému projevu, zdokonaluje jemnou motoriku a koordinaci obou rukou. Jako zástupná rekvizita přispívá k rozvoji fantazie nápodobou čertových rohů, ježčích bodlin, tikotu hodin apod.

Hra ozvučnými minidřívky rozvíjí rytmické cítění dětí nejlépe imitací a štafetovou hrou, podporuje zpěv staccato i pečlivou artikulaci při rytmické deklamaci říkadel a slov písní

1173 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

Ozvučná minidřívka jsou vyrobena z kvalitního přírodního rezonančního dřeva bez následné povrchové úpravy. Jejich délka je 20 cm a průměr 6 mm. Od palisandrových ozvučných dřívek orffovského instrumentáře se liší slabší dynamikou zvuku s příjemným měkkým dozvukem, což je výhodné z hlediska možnosti zapojení většího počtu dětí ke společné či individuální hře. Navíc výsledná slabší dynamická intenzita hry příznivě ovlivňuje hlasový projev dětí, brání přílišné hlučnosti. Svými rozměry ozvučná minidřívka optimálně vyhovují velikosti dětské ruky. Rozvíjejí jemnou motoriku dětí, koordinaci obou rukou a rytmickou oporu deklamace říkadel včetně vědomého dělení slov na slabiky. Podporují nejen rozvoj rytmického cítění dětí od útlého věku, ale také jejich soustředěnou pozornost při spolupráci ve skupině.

Ozvučná minidřívka jsou vhodná k procvičení nejrůznějších rytmických figur, mohou být využita ke kreativním hrám s objevováním různých zvukových možností při různém uchopení nástroje. K tomu lze kromě ťukání dvěma minidřívky o sebe využít také hru jedním minidřívkem. Například úderem podélnou plochou o dřevěnou podložku lze hrát těžké doby taktové, odpruženým ťukáním jeho kulatou ploškou metrum. Ťukat lze na rozličné materiály podle dostupných možností třídy nebo požadovaného zvuku k doprovodu dané písně či říkadla. Ozvučná minidřívka lze uplatnit také jako scénickou rekvizitu v hudebně pohybových akcích při pohybu dvojic v prostoru, kdy v postavení za sebou a držením ozvučných minidřívek mohou děti představovat auto, mašinku, koňský povoz, ježka, raka a další. Jako součást dětského pantomimického projevu působí empaticky a rozvíjejí fantazii dětí

Další informace

Hmotnost 10 g