Dřevěná káča malovaná

45 

Zdařilé roztáčení dřevěné káči rozvíjí jemnou motoriku a soustředěnou pozornost, zlepšuje dechovou funkci, logické nádechy, slouží k logopedické prevenci.

Délku točení dřevěné káči lze spojit s rytmickou deklamací říkadel, číselných řad, vyjmenovaných slov, zpěvem písní aj.

99 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

Dřevěná káča malovaná je součástí souboru dřevěných rytmických nástrojů, přestože se nejedná o hudební nástroj v pravém slova smyslu. Výška roztáčeného kuželu malované káči je 2,5 cm o průměru 5 cm se zdobením kruhu veselými barevnými obrázky zvířátek, ptáčků, sluníček, květin, autíček aj. Jde o skvělou pomůcku k motivovanému rozvíjení jemné motoriky nejen dětí, neboť zdařilé roztočení káči a délka jejího točení přirozeně upoutává pozornost. Toho lze využít k různým hudebním hrám, k podpoře de­ch­o­­vé funkce ve spojení s pečlivou artikulací a rytmickou deklamací říkanek, číselných řad, vyjmenovaných slov apod. Základem těchto akti­vit je koor­di­nace zvo­lené hudební činnosti a zrakového vjemu  – točící se káči – včetně poho­tové reakce na její zastavení. Hu­deb­ní hry spojené s délkou točení dřevěné káči přirozeně motivují děti k sou­těžím, podporují senzomotorické učení a hudební myšlení.

Příklady:

  1. Tři děti roztočí na znamení káču a další tři děti současně začnou hrát na rytmické nástroje určenou rytmickou figuru. Každý z muzikantů při hře sleduje pře­dem urče­nou káču, což zůstává ostatním dětem utajeno. Muzikanti přestávají hrát, jakmile se jimi sledovaná káča zastaví. Úkolem třídy je určit, podle které káči jednotliví muzikanti hráli.
  2. Podle roztočené káči se zpívají držené tóny s při­dých­nutím: třeba čertovské disharmonie na slabiku blll ve třech výškách tónů.

Další informace

Hmotnost 20 g