Dřevěné rytmické zátky malé

30 

Dřevěné rytmické zátky se i malým dětem dobře drží a ovládají při hře jednotlivců či vzájemné souhře ve dvojicích. Jejich zvuk je nehlučný, rozdílnou velikostí zátek se docílí dvou různých výšek zvuků, které spolu výškově příjemně ladí. Pro hudebně zkušenější děti je to výtečná příležitost ke hře rytmického dvojhlasu.

Metrorytmické ťukání zátkami předpokládá odpružený úder, kontrastně lze použít též krouživé tření většími ploškami zátek s výsledným zvukomalebným šustěním. Dalšího kontrastního zvuku se docílí metrorytmickým ťukáním „stopkami“ zátek.

Objevování a kombinování různých zvuků tříbí dětem sluch a cit pro využití zvukomalby

Není skladem

Popis

Dřevěné rytmické zátky velké i malé vydávají výrazně znělé a přitom nehlučné zvu­ky ve dvou kontrastních výškách podle rozdílné velikosti použitého ná­stro­je. Rytmické zátky velké kruhového tvaru o průměru 5 cm a výšce 2,5 cm mají hlubší zvuk na rozdíl od rytmic­kých zátek malých, rovněž kruhového tvaru o průměru 3 cm a výšce 2,5 cm, které mají přirozeně zvuk vyšší. Dřevěnými rytmickými zátkami se hraje o sebe krátkým od­pru­­že­­ným úderem. Toho se dá dobře využít k me­­­trorytmické souhře s využitím rozdílnosti zvuků dvou velikostí zátek nebo i v kombinaci s nejhlubším zvu­kem dře­­věných rytmických vajec, jimiž se hraje o sebe rovnými ploškami, krátce vrchním vejcem o spodní na těžkou dobu taktovou. Hra s těmito nástroji vyžaduje přesné řízení pohybů dle kontroly zraku, sluchu či hma­tu a posiluje metrorytmické cítění.

Dvěma malými či velkými rytmickými zátkami se nejčastěji hraje met­­­rum říkadla v prostoru ve tvaru osmy zdola nahoru a zpět: jedním úderem vždy dole ve výši pasu, pak uprostřed v oblasti ramen a poté nad hlavou. Nato se pokračuje sestupně. Hra ve tvaru osmy se stále opakuje, svislý pohyb paží brání nežádoucímu zrychlování úderů.  Další možností je přesná souhra dvojice hráčů s velkými a malými rytmickými zátkami. Ta je prů­pra­vou rytmického dvojhlasu, který příjemně a zajímavě zní jako zvukomalebný doprovod rytmické deklamace veršů či zpěvu pís­ní.

Hra malými rytmickými zátkami dává prostor k instrumentální tvořivosti. V určeném formovém dílu písně při hře ve dvojicích ťuká jedno z dětí vlastní rytmickou figuru o nastavené plošky velkých rytmických zátek spoluhráče. Jejich role se v průběhu hry mění dle opakovaných a kontrastních dílů písně. Hru malými či velkými rytmickými zátkami je možné spojit také s pohybem. Při volném pohybu prostorem lze hrát v rozdílné výšce směrem od země, ťukat o podlahu, hrát při chůzi či otáčení dokola.

Další informace

Hmotnost 20 g