CD Hudební pohádka

250 

Hudební a slovesné ozvučení metodických pokynů ze stejnojmenné publikace Hudební pohádka, 1. díl. Příklad: poslech vyprávění mužského hlasu, dětské sólové i skupinové recitace, dětského sborového i sólového zpěvu, poznávání barvy lidských hlasů, barvy nástrojů, zajímavých aranží klasických nástrojů, instrumentální zvukomalebné hry dětí, hudební doplňovačky, klavírní doprovody pro nácvik písní ve volnějším tempu a svižnější doprovody v aranži klasických nástrojů booklet: metodický průvodce k jednotlivým nahrávkám, čas jejich trvání, instrumentální a slovesné obsazení

originální klavírní doprovody pro nácvik písní ve volnějším tempu a svižnější doprovody v originální aranži klasických nástrojů

88 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

Z hlediska současného pedagogického působení je hudební pohádka takřka ideálním žánrem, který svou integrativní povahou dovoluje vést děti za poznáním a prožitkem v přirozených tematických souvislostech poznatkových i činnostních. Rozmanité spektrum aktivit, které hudební pohádka nabízí, zohledňuje mimo jiné i rozdílné dispozice dětí. Jedním z hlavních záměrů tohoto CD je poskytnout pedagogům i dětem živou nahrávku, která krok za krokem „ozvučuje“ metodické podněty k rozmanitým hrátkám s hudební pohádkou. Tematická nabídka je skutečně pestrá: pohádky vyprávěné, instrumentální či zpívané a ke všem jsou ještě připojeny samostatné doprovody k dětskému zpěvu i pohybu. Najdete zde zvukomalebné hry se slovy či znějícími předměty, hudební hry s pohádkově laděnou klavírní miniaturou, své místo tu má též příklad rozezpívání dětských hlásků motivované pohádkovým příběhem. V obsáhlém tištěném bookletu k tomuto CD (19 stran) jsou uvedeny metodické pokyny k zážitkovému poslechu hudebních pohádek s navazujícími hudebními, slovesnými, dramatickými, pohybovými a výtvarnými aktivitami.