Metodická CD pro hudební výchovu

Tematicky zaměřená metodická CD vycházejí vstříc potřebám učitelů hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. Obsahují nahrávky postupných metodických kroků při práci s říkadly, písněmi a hudebními pohádkami. Tímto uskutečněným záměrem jsou v naší zemi vskutku ojedinělým výsledkem. Učitelé mohou dle uvážení zvolit vhodný hudební příklad ze série různě náročných hudebních ukázek ke každému repertoáru. Příklady dětského sólového či sborového zpěvu jsou pro děti motivací k napodobení i příležitostí k soustředěnému poslechu včetně vnímání hudebně výrazových prostředků, rozlišování barvy lidských hlasů i hudebních nástrojů. Většina hudebních příkladů však slouží k podpoře hudebního projevu dětí, postupnému rozvíjení kvality jejich řeči a všech hudebních činností.

Zobrazuji všechny 3 výsledky