Poslech hudby ve škole - A

Datum: 25.11.2021
Čas: 08:0012:00
Adresa konání: ZŠ Brno, Křenová 99/11
Přihláška do: 16.11.2021
Cena za osobu: 
500
Akreditace: Č.j.: MSMT-13218/2021-2-524
Cílová skupina: učitelky MŠ, ZŠ1, vychovatelé školních zařízení a vyučující ZUŠ
Anotace:
• Hudebně vzdělávací kurz představí optimální koncepci metodického postupu při poslechu hudby ve škole s dětmi předškolního a mladšího školního věku. • K zážitkovému poznávání elementárních zákonitostí hudby budou využity hudební pohádky a drobné charakteristické skladbičky obsahově vhodné pro děti, dále výběr ukázek hudby klasické i populární k rozlišování kontrastních emocí a k poznávání různých druhů hudby. • Součástí budou optimální způsoby motivace k soustředěnému poslechu dětí, dále hudební situace zaměřené na vnímání hudebně výrazových prostředků: rytmu, melodie, nástrojové barvy, zvukomalby, rozdílů dynamických a tempových, poznávání formového opakování, kontrastu, gradace a další. • Poslech všech hudebních skladeb bude propojen se zpěvem, nástrojovou hrou, různými druhy pohybu, výtvarnými a dramatickými činnostmi dětí v návaznosti na poznávání dominantních prostředků hudební řeči. • Prodej drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a tří metodických CD Hudební pohádka, Tóny jara a Kočičiny. • Účastníci dostanou osvědčení o absolvování hudebně vzdělávacího kurzu.
Poznámka: Vezměte si prosím s sebou přezůvky!
Přihlášování bude umožněno  až od 7.9.2021
Přihlásit ke kurzu
[contact-form-7 id="155" title="Přihlášení ke kurzu"]
hello world!