Vzdělávací instituce
Hradec Králové

Vzdělávací instituce Tandem Hradec Králové

Vzdělávací instituce TANDEM se sídlem v Hradci králové vznikla v roce 2003 se záměrem poskytnout příležitost a podpořit dostupnost dalšího profesního vzdělávání pedagogům všech školských stupňů v oboru hudební výchova.

Naše vzdělávací instituce proto nabízí vzdělávací akce tematicky a metodicky zohledňující hudebně výchovnou práci pedagogů mateřských a základních škol, pedagogů středních škol a vyučujících hudební nauky ZUŠ či vychovatelů ostatních školských zařízení.

Cílem vzdělávacích akcí je poskytnout účastníkům možnost získat informace o nových trendech v oblasti hudebního vzdělávání a prakticky si vyzkoušet nové metodické postupy pro hudebně výchovnou práci s dětmi a žáky různých hudebních dispozic.

Všechny námi zajišťované vzdělávací akce jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Po absolvování vzdělávací akci obdrží účastníci osvědčení v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

Odborným garantem a lektorem vzdělávacích akcí je Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.

Pro vzdělávací akce jsou v rámci hudebního nakladatelství Tandem vydávány metodické materiály,  pomůcky pro HV a dřevěné rytmické nástroje.

V posledních letech společnost TANDEM přistoupila k vydávání speciálně připravovaných hudebních CD pro jednotlivá hudební témata. Výnosy z prodeje CD jsou určeny na realizaci dalších CD projektů.

 

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading