Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Letem světem v pohybových hrách s hudbou

 
Místo: Bruntál
 
Přihlášky do: 16.11.2020
 
Anotace:

·    Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspi­raci k využití hudebních a pohy­bových her v hudební výchově při zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

·    Výchozím repertoárem budou tematické říkanky, hádanky, pohybové hry, popěvky a dětské písně poznávání jednotlivých světadílů.


Využijte příležitost stát se šikovnými muzikanty, zpěváky a tanečníky v hudebních hrách se zpěvem, hudebními nástroji, znějícími před­měty a pohybem!


·    Tematický repertoár bude spojen s logopedicky zaměřenými příklady pro zkvalitnění dětské řeči a s využitím her k rozvoji pohybové koordinace a  jemné motoriky.

·    Prodej drobného rytmického instrumentáře, metodických publikací z edice Hudba v sou­­časné škole, tří metodických CD a nové tematické publikace.

·    Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této hudebně vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Prosíme, vezměte si s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Mateřská škola Bruntál; Komenského 7
Akreditace: Č. j.: MSMT-13628/2018-1-531
 
 
  Den Datum Čas
  Úterý 24.11.2020 8:00-12:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading