Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Poslech hudby ve škole

 
Místo: Třebíč
 
Přihlášky do: 30.9.2020
 
Anotace:
  • Hudebně vzdělávací program představí současnou koncepci metodického postupu při  poslechu hudby ve škole s dětmi předškolního a mladšího školního věku. K zážitkovému poznávání elementárních zákonitostí hudby při poslechu budou využity hudební pohádky a drobné charakteristické skladbičky obsahově vhodné pro děti, dále výběr ukázek hudby klasické i populární k rozlišování kontrastních emocí a k poznávání různých druhů hudby.
  •  Budou představeny optimální způsoby motivace k soustředěnému poslechu dětí, dále hudební situace zaměřené na vědomé vnímání a chápání významu hudebně výrazových prostředků: výrazného rytmu a melodie, nástrojové barvy, zvukomalby, rozdílů dyna­mických a tempových, poznávání formového opakování, kontrastu a gradace a další.
  •  Poslech všech hudebních skladeb bude propojen se zpěvem, nástrojovou hrou, různými druhy pohybu, výtvarnými a dramatickými činnostmi dětí v návaznosti na  poznávání dominantních prostředků hudební řeči.
  • Prodej drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a tří metodických CD Hudební pohádka, Tóny jara a Kočičiny.
  •  Účastníci dostanou osvědčení o absolvování této hudebně vzdělávací akce.
 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Prosíme, vezměte si s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Mateřská škola Třebíč, Okružní 962/13
Akreditace: Č. j.: MSMT-13628/2018-1-531
 
 
  Den Datum Čas
  Středa 7.10.2020 13:00-17:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading