Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Vítání jara - Hudební dárky pro maminky

 
Místo: Tišnov
 
Přihlášky do: 3.4.2020
 
Anotace:

·         Hudebně vzdělávací akce nabídne učitelům a vychovatelům metodickou inspiraci k využití hudebních a pohybových her s říkadly, pranostikami, veselými popěvky a písněmi pro děti na jarní téma.

·         Také v hudebních dárcích pro maminky vás čekají zajímavé novinky! Repertoár snadno zvládnutelných tematických říkanek, hádanek a písniček o mamince, babičce i celé rodině zohledňuje hlavně přirozené vnímání vztahu dětí k mamince i vzájemných vztahů v rodině.

·         Tematický repertoár bude spojen se zpěvem, tancem, nástrojovou hrou a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.

·         Součástí vzdělávací akce bude metodika veřejného vystoupení, zaměřená na přípravu jarní besídky, programu ke Dni matek či vítání občánků.

·         Prodej drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a tří metodických CD Hudební pohádka, Tóny jara a Kočičiny.

·         Účastníci dostanou osvědčení o absolvování této hudebně vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Prosíme, vezměte s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Mateřská škola Sluníčko Tišnov; Na Rybníčku 1700
Akreditace: Č. j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Čtvrtek 9.4.2020 8:00-12:00
   
Stav přihlášení: Hlásit se je možné na jenckova.tandem@seznam.cz nebo na telefonním čísle 607 881 995

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading