Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Pohybové hry s hudbou

 
Místo: Odry
 
Přihlášky do: 29.4.2020
 
Anotace:

    Vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití pohybových her v hudební výchově, představí druhy pohybu v zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

·  Výchozím materiálem budou říkadla, hádanky, písničky a poslechové skladbičky pro děti s pestrou tematikou ve spojení se zpěvem, nástrojovou hrou a různými druhy pohybu včetně tanečních a soutěživých her.

·        Tematický repertoár bude spojen s využitím her na rozvoj celkové koordinace, jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.

·    Prodej dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a metodických CD.

·    Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.
 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Prosím, vezměte s sebou přezůvky!
 
Místo konání: ZUŠ Odry, Pohořská 6/480
Akreditace: Č. j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Čtvrtek 7.5.2020 8:00-12:00
   
Stav přihlášení: Hlásit se je možné na jenckova.tandem@seznam.cz nebo na telefonním čísle 607 881 995

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading