Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Veselé počítání s hudbou a pohybem

 
Místo: Klatovy
 
Přihlášky do: 20.4.2020
 
Anotace:
  • Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspi­raci jak pro děti předškolního i mladšího školního věku připravit zážitkové chvíle s poznáváním magického světa čísel a pozorováním jejich zajímavých tvarů.
  • Tematický repertoár je zaměřen na rozvíjení matematické představivosti a elementární gramotnosti dětí v souladu s jejich hudebními i dispozicemi. Veselé písničky, říkanky i pohybové hry obsahují snadné a zábavné početní úkoly, pohotové sčítání i odčítání s motivačním využitím situací z každodenního života a zajímavých rekvizit.
  • Matematická hudební nabídka je zároveň spojena s využitím her k rozvoji celkové koordinace, jemné i hrubé motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro zkvalitňování dětské řeči.
  • Nabídka drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a metodických CD.
  • Nově publikace Veselé počítání s hudbou a pohybem a metodické CD Kočičiny s písničkami a pohádkami o „kočičí rodince“ včetně hudebně pohybových námětů.
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této hudebně vzdělávací akce.
 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Vezměte prosím s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Základní škola Klatovy, Tolstého 765
Akreditace: Č. j.: MSMT-13628/2018-1-531
 
 
  Den Datum Čas
  Úterý 28.4.2020 13:00-17:00
   
Stav přihlášení: Hlásit se je možné na jenckova.tandem@seznam.cz nebo na telefonním čísle 607 881 995

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading