Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Letem světem v pohybových hrách s hudbou

 
Místo: Kroměříž
 
Přihlášky do: 12.3.2020
 
Anotace:

·    Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspi­raci k využití hudebních a pohy­bových her v hudební výchově při zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

·    Výchozím materiálem budou tematické říkanky, hádanky, pohybové hry, popěvky a dětské písně poznávání jednotlivých světadílů.

·    Využijte příležitost stát se šikovnými muzikanty, zpěváky a tanečníky v hudebních hrách se zpěvem, hudebními nástroji, znějícími před­měty a pohybem!

·    Tematický repertoár bude zároveň spojen s využitím her na rozvoj celkové koordinace, jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.  

·    Prodej drobného rytmického instrumentáře, metodických publikací z edice Hudba v sou­­časné škole, tří metodických CD a nové tematické publikace.

·    Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této hudebně vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Vezměte prosím s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Základní škola Zachar, Kroměříž, Albertova 4062
Akreditace: Č. j.: MSMT-13628/2018-1-531
 
 
  Den Datum Čas
  Středa 18.3.2020 8:00-12:00
   
Stav přihlášení: Hlásit se je možné na jenckova.tandem@seznam.cz nebo na telefonním čísle 607 881 995

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading