Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Hudební nástroje se představují B

 
Místo: Brno
 
Přihlášky do: 2.10.2019
 
Anotace:

   Hudebně vzdělávací program nabídne metodickou inspiraci k využití hudebních a pohybových her v hudební výchově při zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

  Východiskem budou hádanky, říkanky a písně o růz­ných hudebních nástrojích, také motivační hry s poznatky o hudebních nástrojích – skrývačky, doplňovačky, přesmyčky, 3+1 a další včetně skládačky origami pianina.

  V bohaté repertoárové nabídce se představí housle, basa, kytara, trubka, saxofon, dále buben, tympán, klavír, akordeon, ale i dudy, vozembouch či triangl a celá rozdováděná kapela. Využijte příležitost stát se šikovnými muzikanty, zpěváky a tanečníky v hudebních hrátkách se zpěvem, hudebními nástroji, znějícími před­měty a pohybem!

  Nabídka drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole, metodických CD a nové publikace Hudební nástroje se představují.

   Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Prosíme, vezměte si s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Základní škola Brno, Křenová 99/21
Akreditace: Č. j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Středa 9.10.2019 13:00-17:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading