Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Čertovské dovádění - Vánoční hudební nadílka

 
Místo: Varnsdorf
 
Přihlášky do: 31.10.2019
 
Anotace:       Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspi­raci k zážitkové práci v hudební výchově na téma čerti – Mikuláš – Vánoce.

·      Výchozím materiálem budou říkadla, rozpočítadla, pohybové hry, popěvky a veselé písničky o čertech ve spojení s pohybem a „pekelnou muzikou“.  K vánoční atmosféře přispěje scénické provedení koled, vánočních písní, veršů i vánoční pohádky s využitím ozvučených předmětů, hu­debních nástro­jů, pohybových a tanečních her.

·      Součástí vzdělávací akce bude metodika veřejného vystoupení, zaměřená na přípra­vu programu Mikulášské nebo Vánoční besídky.

·      Nabídka dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hud­ba v sou­časné škole a metodických CD.

·      Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Prosíme, vezměte s sebou přezůvky!
 
Místo konání: ZUŠ Varnsdorf, Národní 512 vstup z ul. gen. Svobody
Akreditace: č. j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Středa 6.11.2019 13:00-17:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading