Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

0 strašidlech a čarování s hudbou

 
Místo: Tišnov
 
Přihlášky do: 23.10.2019
 
Anotace:     Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspi­raci k využití hudebních a pohy­ bových her v hudební výchově při zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

·    Východiskem budou čarovací zaklínadla, říkanky a písně o nejrůz­nějších strašidlech, tajemných a pohádkových bytostech. V bohaté repertoárové nabídce se představí čarodějnice, lesní víly i rusalky, dále vodníci, hejkalové, bludičky, draci i rozdovádění skřítkové a čerti. Využijte příležitost stát se šikovnými muzikanty, zpěváky a tanečníky v hudebních hrátkách se zpěvem, hudebními nástroji, znějícími před­měty a pohybem!

·    Tematický repertoár bude zároveň spojen s využitím her na rozvoj celkové kordinace, jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.

·    Nabídka drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v sou­­časné škole, metodických CD a nové publikace O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem.

·    Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této hudebně vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Přineste prosím s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Mateřská škola Sluníčko Tišnov; Na Rybníčku 1700
Akreditace: Č.j.: MSMT-13628/2018-1-531
 
 
  Den Datum Čas
  Středa 30.10.2019 8:00 - 12:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading