Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Rytmy zimy

 
Místo: Klatovy
 
Přihlášky do: 8.11.2018
 
Anotace:
  •  Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspi­raci k zážitkové práci v hudební výchově. Zimní hudební nabídka bude pestrá! Do pohybu se spolu s vámi dají přírodní živly, sněhové vločky, mráz i meluzína. V tanečních a pohybových hrách nebudou chybět zvířátka a ptáci v zimní přírodě ani dětské zimní radovánky
  • Tematický repertoár bude zároveň spojen s využitím her na rozvoj celkové koordinace, jemné i hrubé motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.
  •  Nabídka drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole, metodických CD.
  •  Nově metodická publikace Rytmy zimy, 2. díl, Veselé počítání s hudbou a pohybem, metodické CD Kočičiny s písničkami a pohádkami o „kočičí rodince“.
  •  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této hudebně vzdělávací akce.
 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury. V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Přineste si prosím přezůvky!
 
Místo konání: Základní škola Klatovy, Tolstého 765
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Čtvrtek 15.11.2018 13:00-17:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading