Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou -Vítání jara

 
Místo: Třebíč
 
Přihlášky do: 20.4.2018
 
Anotace:
  • Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití říkanek, hádanek, popěvků, pohybových her a dětských písní na téma dopravní prostředky ve  spojení s hudebními a pohybovými aktivitami dětí.
  • Do pohybu s hudbou se dají nejen různá auta, vlaky a autobusy, letadla či lodě, ale také traktor, jízdní kolo a lanovka, možná i bagr nebo balón. Také jarní hudební nabídka bude pestrá! Využijte příležitost k hudebním hrám s rytmizovanou řečí, zpěvem, hudebními nástroji, znějícími předměty a pohybem!
  • Tematický repertoár je zaměřen na rozvíjení hrubé i jemné motoriky a pohyboé koordinace celého těla všemi druhy pohybového projevu v součinnosti s říkadly a písněmi o pravidlech dopravy, dopravních prostředcích a o jarním období.
  • Možnost zakoupení dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a metodických CD.
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce. 
 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Vezměte prosím s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Mateřská škola Třebíč, Okružní 962/13
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Čtvrtek 26.4.2018 13:00 -17:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading